O Parlamento da Galiza e El Defensor del Pueblo no caso do aerodromo

140216 pano 47-48

Mentres a corporación de Caldas de Reis apoia actividades de risco eilegais ,e os oragnismos competentes incumplen as suas obrigas, el defensor de Pueblo confirma o fundamento da queixa formulada en relación cos riscos para a seguride do tráfico ferroviario e das persoas que representa o funcinamento dun aeródromo sin licencia e ven de informar a ANOVA que por dita institución se realizan xestións ante a Axencia de Seguridade Aerea solicitando información sobre procedimento sancinador iniciado, suspensión da actividade e medidas cautelares , incluida a clausura do aeródromo en tanto non conte con autorización e se formule a declaración de impacto ambiental .

140210 DSC_0198

Por outra banda o vindeiro xoves dia 6 na comisión 2ª de Ordenación do Territorio Obras Publicas Medio Ambiente e Servizos esta previsto tratar no Parlamento Galego una proposición de lei presentada no mes de decembro de 2013 pola Deputada de AGE Consuelo Martinez García sobre a situación do aeródromo de Godos.

Ao final parece que coa traballo se poden parar obras sen ningun sentido e que so perigosas para a cidadanía.

Advertisements